Gratis Joomla Template by FatCow Review

Concurs promovare Inspector Principal Taxe si impozite

Published: Thursday, 18 October 2018

Având în vedere prevederile art.39, alin (2) din H.G. nr.611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici primarul comunei Becicherecu Mic anunţă public organizarea concursului de promovare în grad profesional pentru funcţia de Inspector I – Principal, din cadrul biroului taxe și impozite, juridic și registru agricol din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Becicherecu Mic în data de 26.11.2018.

Ţinând cont de prevederile art.21, alin (2) din H.G. nr.611/2008, vă facem cunoscute şi următoarele informaţii:

 

 1. Denumirea funcţiei publice pentru care se organizează concursul de promovare şi încadrarea acesteia în structura organizatorică a comunei: Inspector I – Principal, Birou Taxe și Impozite, Juridic și Registru Agricol;
 2. Probele stabilite pentru concurs: Selecţia de dosare, Proba scrisă şi Proba interviului;

Condiţiile de participare la concurs: Condiţiile de promovare prevăzute de art.125 din HG nr.611/2008 şi de art.65, alin (2) din Legea nr.188/1999, condiţiile de vechime: cel puţin trei ani vechime în gradul profesional al funcţiei din care promovează.

 1. Condiţii de desfăşurare ale concursului:
 • Termen limită de depunere al dosarelor 19.11.2018 la secretariatul comunei Becicherecu Mic, str. Calea Banatului, nr.9, jud. Timiş;
 • Proba scrisă va fi desfăşurată în data de 26.11.2018, la ora 10:00, la sediul Bibliotecii Locale “Dimitrie Ţichindeal Becicherecu Mic” - Becicherecu Mic, str. Gării, nr.1, jud. Timiş;
 • Proba interviului va fi desfăşurată în data de 28.11.2018, la ora 10:00, la sediul Bibliotecii Locale “Dimitrie Ţichindeal Becicherecu Mic” - Becicherecu Mic, str. Gării, nr.1, jud. Timiş;
 1. Bibliografie concurs
 • Constituția României;
 • Legea nr.188/1999, privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.7/2004, privind codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.227/2015, privind Codul Fiscal român, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare (Titlul IX, art.453 – 494);
 • Norme Metodologice din 6 ianuarie 2016 de aplicare a <LLNK 12015 0930 201   0 18>Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicate în Monitorul Oficial al României nr.22 din 13.01.2016 (Titlul IX);
 • Legea nr.207/2015, privind Codul de Procedură Fiscală, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare (Titlul VIII, Cap I, art. 268 – 271);

Dosarul de concurs trebuie să conţină toate documentele prevăzute la art.125 din HG nr.611/2008 şi art.65, alin (2) din Legea nr.188/1999:

 • formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3;
 • copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
 • copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;
 • cazierul administrativ;

Informaţii suplimentare privind bibliografia se pot obţine la secretariatul comisiei de concurs în intervalul Luni – Vineri, orele 08:00 – 14:00 şi la numărul de telefon al instituţiei 0256378501.

DETALII COMPLETE AICI.