Gratis Joomla Template by FatCow Review

Proiect HCL Taxe si impozite 2021

Published: Thursday, 19 November 2020

Proiect HCL Taxe si impozite 2021

acrobat icon download

Proiect de modificare Regulament autorizare activitati economice

Published: Thursday, 19 September 2019

Proiect de modificare Regulament autorizare activitati economice

acrobat icon download

Proiecte de Hotarari - Taxe si impozite

Published: Thursday, 28 March 2019

Proiect de hotarare indexare taxe si impozite locale

acrobat icon download


Proiect de hotarare pentru Regulamentul local privind esalonarea platii taxelor si impozitelor locale

acrobat icon download

ANUNT PUBLIC - Proiect stabilire impozite, taxe si amenzi Becicherecu Mic 2019

Published: Friday, 16 November 2018

Având la bază prevederile art.7, alin (2) din Legea nr.52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, primarul comunei Becicherecu Mic emite următorul:

Anunţ privind elaborarea Hotărârii Consiliului Local Becicherecu Mic privind stabilirea valorilor impozitelor, taxelor speciale şi a amenzilor locale pe raza comunei Becicherecu Mic pentru anul 2019

Consiliul Local al comunei Becicherecu Mic îşi exprimă public intenţia de a elabora şi de a adopta o hotărâre de consiliu local cu caracter normativ în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local Becicherecu Mic organizată în data de 17.12.2018.

Nota de fundamentare, expunerea de motive şi proiectul de hotărâre pot fi consultate gratuit la sediul comunei Becicherecu Mic şi pe site-ul comunei becicherecu-mic.ro.

Persoana responsabilă pentru relaţiile cu publicul este doamna Chisăr Sfetlana Silvana. Propunerile se pot depune în scris la secretariatul comunei sau în format digital la adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Termenul limită pentru depunerea observaţiilor, a amendamentelor şi a propunerilor este 07.12.2018.

În temeiul art.7, alin (9) din Legea nr.52/2003, autoritatea publică va fi obligată la organizarea unei dezbateri publice dacă este sesizată în termen de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate publică.

PROIECTUL DE HOTARARE DE CONSILIU LOCAL privind stabilirea valorilor impozitelor, taxelor speciale şi a amenzilor locale pe raza comunei Becicherecu Mic pentru anul 2019 este disponibil AICI.

Tabloul cuprinzând cotele, valorile impozabile, nivelurile impozitelor si taxelor locale, taxele speciale si amenzile care se stabilesc, se actualizează sau se ajustează, după caz, de către Consiliul Local al Comunei Becicherecu Mic, în limitele şi în condiţiile titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, este disponibil AICI.

Anunt elaborare Regulament propriu serviciu de alimentare cu apa

Published: Monday, 12 November 2018

Având la bază prevederile art.7, alin (2) din Legea nr.52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară TORONTAL emite următorul:

Anunţ privind elaborarea Regulamentului propriu al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare al comunelor Dudeștii Noi și Becicherecu Mic

Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară TORONTAL îşi exprimă public intenţia de a elabora şi de a adopta o hotărâre a Adunării Generale a Asociației cu caracter normativ în cadrul şedinţei ordinare a Adunării Generale a Asociației organizată în data de 12.12.2018.

Nota de fundamentare, expunerea de motive şi proiectul de hotărâre pot fi consultate gratuit la sediul comunelor Becicherecu Mic și Dudeștii Noi, precum şi pe site-ul comunei Becicherecu Mic www.becicherecu-mic.ro, respectiv site-ul comunei Dudeștii Noi https://pcdn.ro.

Persoana responsabilă pentru relaţiile cu publicul este doamna Savescu Oana Monica. Propunerile se pot depune în scris la secretariatul asociației sau în format digital la adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Termenul limită pentru depunerea observaţiilor, a amendamentelor şi a propunerilor este 30.11.2018.

În temeiul art.7, alin (9) din Legea nr.52/2003, autoritatea publică va fi obligată la organizarea unei dezbateri publice dacă este sesizată în termen de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate publică.

DETALII COMPLETE AICI

ANUNT PUBLIC - Elaborare HCL privind adoptare model Steag al Comunei Becicherecu Mic

Published: Thursday, 25 October 2018

Avand la baza prevederile Art. 7 alin. (2) din Legea nr. 52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, Primarului Comunei Becicherecu Mic emite urmatorul ANUNT PRIVIND ELABORAREA HOTARARII CONSILIULUI LOCAL BECICHERECU MIC PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI MODELULUI DE STEAG AL COMUNEI BECICHERECU MIC.

DETALII COMPLETE AICI

ANUNT PUBLIC - Elaborare HCL privind adoptare Regulament Cetatean de onoare al comunei

Published: Thursday, 24 May 2018

Avand la baza prevederile Art. 7 alin. (2) din Legea nr. 52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, Primarului Comunei Becicherecu Mic emite urmatorul ANUNT PRIVIND ELABORAREA HOTARARII CONSILIULUI LOCAL BECICHERECU MIC PRIVIND ADOPTAREA REGULAMENTULUI PRIVIND CONDITIILE DE ACORDARE SI RETRAGERE A TITLULUI "CETATEAN DE ONOARE" AL COMUNEI BECICHERECU MIC.

DETALII COMPLETE AICI