Gratis Joomla Template by FatCow Review

Anunt elaborare Regulament propriu serviciu de alimentare cu apa

Published: Monday, 12 November 2018

Având la bază prevederile art.7, alin (2) din Legea nr.52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară TORONTAL emite următorul:

Anunţ privind elaborarea Regulamentului propriu al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare al comunelor Dudeștii Noi și Becicherecu Mic

Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară TORONTAL îşi exprimă public intenţia de a elabora şi de a adopta o hotărâre a Adunării Generale a Asociației cu caracter normativ în cadrul şedinţei ordinare a Adunării Generale a Asociației organizată în data de 12.12.2018.

Nota de fundamentare, expunerea de motive şi proiectul de hotărâre pot fi consultate gratuit la sediul comunelor Becicherecu Mic și Dudeștii Noi, precum şi pe site-ul comunei Becicherecu Mic www.becicherecu-mic.ro, respectiv site-ul comunei Dudeștii Noi https://pcdn.ro.

Persoana responsabilă pentru relaţiile cu publicul este doamna Savescu Oana Monica. Propunerile se pot depune în scris la secretariatul asociației sau în format digital la adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Termenul limită pentru depunerea observaţiilor, a amendamentelor şi a propunerilor este 30.11.2018.

În temeiul art.7, alin (9) din Legea nr.52/2003, autoritatea publică va fi obligată la organizarea unei dezbateri publice dacă este sesizată în termen de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate publică.

DETALII COMPLETE AICI