Gratis Joomla Template by FatCow Review

ANUNT PUBLIC - Proiect stabilire impozite, taxe si amenzi Becicherecu Mic 2019

Published: Friday, 16 November 2018

Având la bază prevederile art.7, alin (2) din Legea nr.52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, primarul comunei Becicherecu Mic emite următorul:

Anunţ privind elaborarea Hotărârii Consiliului Local Becicherecu Mic privind stabilirea valorilor impozitelor, taxelor speciale şi a amenzilor locale pe raza comunei Becicherecu Mic pentru anul 2019

Consiliul Local al comunei Becicherecu Mic îşi exprimă public intenţia de a elabora şi de a adopta o hotărâre de consiliu local cu caracter normativ în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local Becicherecu Mic organizată în data de 17.12.2018.

Nota de fundamentare, expunerea de motive şi proiectul de hotărâre pot fi consultate gratuit la sediul comunei Becicherecu Mic şi pe site-ul comunei becicherecu-mic.ro.

Persoana responsabilă pentru relaţiile cu publicul este doamna Chisăr Sfetlana Silvana. Propunerile se pot depune în scris la secretariatul comunei sau în format digital la adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Termenul limită pentru depunerea observaţiilor, a amendamentelor şi a propunerilor este 07.12.2018.

În temeiul art.7, alin (9) din Legea nr.52/2003, autoritatea publică va fi obligată la organizarea unei dezbateri publice dacă este sesizată în termen de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate publică.

PROIECTUL DE HOTARARE DE CONSILIU LOCAL privind stabilirea valorilor impozitelor, taxelor speciale şi a amenzilor locale pe raza comunei Becicherecu Mic pentru anul 2019 este disponibil AICI.

Tabloul cuprinzând cotele, valorile impozabile, nivelurile impozitelor si taxelor locale, taxele speciale si amenzile care se stabilesc, se actualizează sau se ajustează, după caz, de către Consiliul Local al Comunei Becicherecu Mic, în limitele şi în condiţiile titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, este disponibil AICI.